Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
:C 64 y.
Deze oefeningen worden op dezelfde wijze
in h'et werk gesteld, als in de voorgaande
les aan de hand gegeven is. Zoo dra de leer-
lingen, de vereischte bekwaamheid hebben
'Verkregen, gaat men over, tot het zingen
•dezer drie toonen naar de tijdmaat. PI. 2.
^"Voorb. 3.
Men gaat bij deze oefening op dezelfde
wijze te werk, als in de voorgaande les is
aangewezen. Zoo dra de leerlingen hierme-
de genoegzaam bekend zijn, gaat men tot
de volgende of dergelijke twee en driestem-
mige oefeningen over. Plaat 3. Voorb. 1.
Hierop heft de Onderwi.zor eenen van de,
nu beoefende toonen aan, herhaalt dit nu
roet den eenen dan met den anderen toon,
en laa.t het -dan door zijne leerlingen zeg-
"gén, Welken toon hij telkens heeft gezon-
gen. Dan dicteert hij zingende, en laat de
' voorgezongene toonen door zijne leerlingen
opschrijven in cijfers. Ook kan hij hierbij,
deze of gene, hun nog onbekende toonen
laten invloeijen, om hun gehoor optescher-
pen, en hen in het onderscheiden der too-
nen te oefenen. [Vergelijk hiermede de aan-
' merking op de les in den rhijcmus.]
Vierde les. De oefening in het treffen
der toonen wordt herhaald. [De toonen i,
5 en 8.] Dan heft de onderwijzer den
toon van den terts des grondtoons eenige
malen nauwkeurig en duidelijk aan, terwijl
de leerlingen, zoo als bij de drie eerste too-
nen, denzelven "bij herhaling nazingen. Hij
wijst hen de»en toon met de 3, of met
- ce-
\ ■