Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
< Ö3
te hulp te nemen. i. Hij zingt naarr wille-
keur, na den eenen van de beide tQongn, ^
dan den anderen, door middel van eenige
sijllabe, [b. v. la, lo enz.] en laat het van
zijne leerlingen beslissen, of de gegeven too|i,
de toon i of de toon 8 zij. Hij kan er opk
nog andere toonen laten invloeijen, welke
hen nog onbekend zijn, om hen dus doende
te oefenen, in hec onderscheiden en vergelij-
ken der toonen. 2. De onder>vijzer,zingt, door
middel van eene sijllabe, nu den eenen], dan
den anderen toon, en laat deze voorgezgngen
toonen door zijne leerlingen in cijfers over-
schrijven. -Als de leerlingen dit in gereed-
heid hebben, moeten zij alle gezameinlijk,
als uit een mond sprekende, de opgeschreve-
ne cijfers duidelijk oplezen, om te vernemen,
of een ieder alles wel gehoord en opgeschre-
ven hebbe.
Derde les. De oefening in het treffen der
toonen i en 8 wordt herhaald, en de onder-
wijzerheft.hierop, den toon der quintvan den
grondtoon duidelijk en nauwkeurig aan, ter-
wijl de leerlingen op dezelfde wijze, als in
de voorgaande les geschied is, dezen toon bij
herhaling nazingen, en zich eigen maken.
Dezen toon wijst hij hen aan op de cijfer-
tabel met de 5, of op de not,entabel mee e^-
ne noot op de-derde lijn, als de vijfde plaats
op . het lijnstelsel beslaande. Daarop oefent
hij zijne leerlingen, naar de volgende of
soortgelijke voorbeelden, in het leeren tref-
fen van dezen toon in hunjie. betrekking tot
de beide toonen i en S. FL a. Voorb. a.
......V9'