Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
■vvanneer zij'dezelve'door middel van andere
klanken en sijllaben moeten opgeven. Zoo-
dra de leerliïTigen deze beide toonen met ze-
kerheid en vastheid kunnen tretfen, leert men
'h^n' dezelve vervolgens ook in de tijdmaat
zingei. Plaat i voorb. 6.
jL5ij"het eerste voorbeeld is eene afdeeling
-'v^i-n-tijd in twee, bij het tweede in drie, bij
het derde in vier gelijke deelen verdeeld. De
-'kerlingen móeten deze voorbeelden eerst
^-slechts rhfjtmisch Kzen, dan de daarin voor-
-komefide toonen opgeven, en eindelijk rhijt-
misch en melodiessh te gelijk, uitvoeren«
Zoo dra dit hun eigen is, verdeelt men hen
in twee koren, en wel zoo het doenlijk is,
'in een koor van jongens en een koor van
Tiiciijes. Deze kunnen nu eenen aanvang
tnaken*" met soortgelijke tweestemmige oefe-«
ningen, als op Plaat 2 opgesteld zijn. Het
Itöör van meisjes zingt de bovenste, het koor
iitr jongens de onderste stem. PI. a. Voorb. r.
'•"Dir harmonie van het gezang' komt hier
nog niet in aanmerking; deze oefeiiingen
Jdienen alleenlijk, om de toonen goed en ze-
kér te leeren vatten. De leerlingen worden
'fecfhter' door dezelve reeds voorbereid, om
in hrrijne stem voltehouden, zonder zich daar-
Van 'door andere stemmen te laten afbrengen-
" Dm-het gehoor der leerlingen des temeer
pptefcherpen, en zich zeiven tevens te over-
ttógén, dat het- voorgestelde doel door hec
ipndêrji^ijs en de oefening volkomen is bereikc
geworden, zal de onderwijzer Weldoen,
hierop 'de twee volgende oefeningen ook nog

.i^t