Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
V:
f
opvoecSriff en de fTarkitn-if ia laterf tiïdeo genomen
hebben- werd de avuzi/te, tn zoov«'rre zij een miiide!
der volksopvoedinff en der verecdin;? des volkslevens
h, bijna geheel verwaarloosd; zij werd erkeï en af»
leen als eene kiinst befcliouwd en beoefrnd. Uit dien
hoofrie wt-id zij bijna ook hcc uifHuiiend tigendctn van
den befchaafdtn en aanzienlijken ftina, en zoo ont-
nam men den volke, ook nog een gedeelte van dac
weinige, hetwelk de menfchelijkneid van den oudta
tijd, aan hetzelve had loeoeftaan, tot verk-fEng de»
gemoeds en tot veraang.e;iamin« deft levens. De vol-
ken Hei oudheid zouden dtze vei waarlooztn" als eene
verla^jing der meiiscti'ieid en als. eeae ttraf voor oieinee.
cii^heid aan bondgenocen beicnouwd hebben. In het
tegenwoordig tijdperk, fchijnen zich de pogingen van
jfcarsmanncn, opvoedtrs tn volksvrienden, wedtr meet
en meer daartoe le vereenigen» dat men wil doen
bezt-ffen, oat h.t mcnsth.om veipiigt is, ook i» dit
ftuk tot de wijze der oucen reru^ te keren. En, na
hetgeen ten dezen opzigte, in de tien laatst verloopen
jaren, in vele ilrekcn van Duinchland is tea uit-
voer gebragr, behoeft men wel niet te twijfelen, dat
binnea kort, de inuzijk in al onze volksfcholen,
onder de wezenlijke, en hoofdzakelijke voorwerpen
van h't onderwijs en van de beoefening zullen voor-
den opgenomen. Al de pogingen, om hieraan be-
hulpzaam te zijn, al c'e proeven, om onder de op-
voeders der volksjeujid de kenni^ aan goede leer- en be-
Ocrenit.'gsiiiethüJen meer algemten te makén, en daar-
door eer mazijk den we.i le bauon,totdea terukkeer
• 3 in
•| /V