Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
-< >
halingen, kan men de leerlingen ook in ko-
ren verdeelen, terwijl men den voorgezonge-
nen coon, bij afwisseling, door het koor der
jongens, en door het koor der meisjes, laat
nazmgen. Deze voorgezongen en nagezon-
gen toon wordt als den grondtoon aangeno-
men, en volgens de cijfer-tabel, met eene nooc
op de onderste lijn, aangeduid. Terstond
hierop heft de onderwijzer den toon des oc-
taafs van dezen grondtoon aan. Deze worde
even zoo als den grondtoon voorgezongen ,
nagezongen, en dan met de cijfer 8, of met
eene noot In de tusschenruimte van de vier-
de en vijfde lijn, als de achtste plaats op
het lijnstelsel, aangewezen. Met deze beide
toonen nu , worden de volgende en gelijk-
soortige oefeningen bewerkstelligd, welkers
doel zich als van zelfs aanwijst. Plaat i
voorbeeld 5.
De toonen worden eerst, eenigen tijd,door
het uitspreken van een telwoord; een, acht;
een, acht; enz., en dan door middel van
eene sijllabe of eenen grondklank, gezongen.
De onderwijzer doet wel, als hij hierbij
niet altijd denzelfden grondklank b. v. a of
dezelfde sijllabe b v. la laat zingen, maar
van tijd tot tijd alle de grondklanken en sijl-
laben, in welken verscheiden grondklanken
en medeklinkers voorkomen uitkiest, om
gezongen te worden, opdat de leerlingen,
aan den eenen kant geoefend worden in het
wel en duidelijk uitspreken van eiken klank
bij het zingen; en opdat zij aan de andere
zijde in bet treffen der toonea aiet missen,
' wan-
;