Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
T
«O >
klanlctadder is, juist en vaardig kunnen treffen.
Jlctsu les. De onderwijzer iierhaak voor-
eerst, indien zulks noodig is, het gene in
de derde voorloopige aanmerking [ bladz. 43 ]
gezegd is, dat namelijk de toonen verschil-
leijd zijn, niet alleen t-en opzigte van hunne
waardij en beweging, maar ook ten opzigte
van hunne hoogte en laagte. Hierop brengt
hij den leerlingen onder het oQg, dat, ge-
lijk letteren van eene verschillende gedaan-
te, de klanken der spraak aanduiden, de
hoogte cn laagte der toonen, ook op eene
zoo verscheidene wijze kan aangeduid wor-
den, b. v. door letteren [*], door andere,
•wiilekeurig aangenomene benamingen der too-
nen [*♦], door noten op een lijnstelsel
door cijfers enz. Plaat i voorb. 4.
Van de beide laatste teekenen, [noten en
cijfers] welke in het vervolg van dit werk,
neveni elkander gesteld zijn, kan de onder-
wijzer die genen in zijne school invoeren,
welke hem het doelmatigst voorkomen.
Tweede les. De onderwijzer geeft eenen
toon op, en wel de gestreepte C; dit doet hij
meermalen, duidelijk, en naauwkeurig. Alle
de leerlingen, [niet enkelen , omdat deze mis-
schien beschroomd zouden zijn, en omdat het
raadzaam is, terstond van het begin af, den
leerlingen vrijmoedigheid inteboezemen, ]
zingen dezen tooi^ meermalea duidelijk en
naauwkeurig na. Dit wordt eenige malen,
cn van den onderwijzer, en van de leerlingen
herhaald, tot dat de toon van alle de leer-
lingen één toon geworden is. Bij deze her-
ha-