Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
< 59 }:
genden. Onder „ sprongsgewijze" voortgan-
gen, verstaat men integendeel de zoodanigen,
welke een of meerdere intervallen overslaan.
„Intervallen" zijn die teekenen, waardoor
de betrekking van den eenen toon tot den
anderen, ten opzigte van de hoogte en laag-
te, wordt aangewezen. Het geen de lette-
ren voor de klanken in de spraak zijn, dat
zijn de intervalsteekenen voor de toonen in
de muzijk. Gelijk naar de eersten de woor-
den worden uitgesproken, zoo worden naar
dezen de gezangen gezongen. De meest ge-
bruikelijke toonteekenen zijn de noten , welke
in de ^Ifde eeuw door Gw.do uit Arrctzo in
Toscanen, eenen Benedictijner monnik, uit-
gevonden, en naderhand door onderscheiden
jnuzijkmeesters, van tijd tot tijd, verbeterd
zijn. In latere tijden heeft men, om de op
bl. II enz. aangehaalde redenen, ook een be-
gin gemaakt met de cijfers, als toonteeke-
nen , voor het elementair onderwijs in de
volksscholen, in te voeren. Het is, voor de
methodische opklimming van het onderwijs,
even het zelfde, of men ter aanduiding der
toonen, zich van noten of van cijfers be-
dient. In deren eersten cursus nu, moe-
ten de leerlmgen tot die hoogte gebragt
worden, dat zij eiken toon in de bovenge^»
melde groote terts klankladder, het zij de ee-
ne toon op den anderen volgt, of niet, zoo
men maar wijst op de intervalsteekenen,
[noten of cijfers,] welke dezen toon aanduiden,
kunnen opgeven; en dat zij de toonen voor ieder
ßtuk, het welk binnen de grenzen van dezet)
klüiïk-