Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
58 y
r.c - d c.. f. - g ^ a H— b. c.
g ^ a r—t b. c. i— d t— e H-' fis. g.
d -H e fis. g. a b t—• cis.d.
f ^ g a. hmol. h- c d e. f.
c ( d. Qmol. - f H-. g -- a. hniol.
cniol ^ f g.amo/. c H-* d. cmol.
en zoo vervolgens.
Wat heele en halve toonen zijn, zal ieder
onderwijzer, die slechts de eerste gronden
van de muzijk geleerd heeft, en de onder-
scheidene klankladders op het klavier kan
spelen, ten" minste in zoo verre w^el we-
ten, als hij dit ten behoeve van he& onder-
wijs in een volksschool, moet weten; is dit
echter het geval niet, en heeft hij hier om-
trent nog geen goed begrip , dan kan hij dit
gemis spoedig aanvullen, door op het kla-
vier de groote terts klankladders te spelen,
cn daarop te letten, dat telkens tusschen de
derde en vierde, gelijk ook tusschen de ze-
vende en achtste klavier-toets welken hij bij
het spelen van eiken klankladder gaande maakt,
geene klavier-toetsen tusschen liggen.
- Waar dit plaats vindt, daar staan de bei-
de toonen, welken men door toedoen van
deze beide-toetsen voortbrengt in die be-
trekking, welke men door de uitdrukking
„halve toonen" aanduidt. Onder „trapsge^
wijze" voortgangen verstaat men de overgan-
gen, van den eeneu toon tot den eerstvol-
gea-