Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
< 85 }:
gegangen, waarin met betrekking tot den
rhijcmus, lees voorkomt, hetwelk in deze les-
sen nog niet aangevoerd en verklaard is ge-
worden , behooren niet tot dezen cursus om-
dat zij deszelfs grenzen overschrijden. De
onderwijzer zal dus met eenen opslag van het
oog, terstond kunnen ontwaren, bij hetziea
van een gezangstuk, of hetselve toe de^en
cursus behoort, of niet, als hij namelijk daar-
op let, of de daarin voorko^nenie toonen,
alle van gelijken duur, [de toonteekens al-
le van gelijke waardij] zijn.

B. M E L O D I E K,
of
de leer van het tr.ffen der toonen., en van.
de opvolging der toonen.
In dezen eersten cursus van het onderwijs
moeten de leerlingen, [volgens bladz. 23 , ]
tot eene zulke bekwaamheid gebragt worden,
dat zij de toonen, welke in de diatonische
klankladder zijn, niet alleen bij trapsgewijze ^
maar ook bij sprongsgewijze voortgangen, naar dc
voorgeschreven intervalsteekenen, juist kunnen,
treffen. Onder de „diatonische" klankladder
verstaat men dc klankladder, welke over
de groote terts gaat, dat is, die gene, waar-
in op den grondtoon eerst twee zoo genaam-
de heele toonen en een halve, en daar op drie
heele toonen en een halve volgen, bij voorb.;
D 5 c -