Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
in vier gelijke deelen; [Les 6.] cn eindelijk 4.]
de oefening in het pauseren, [Lés 8.j Ieder
van deze oefeningen, in het bij/.onder,
wordt bewerkstelligd, a.] door het tellen, en
wel door gematigd, schielijk, langzaam,
zeer schielijk, zeer langzaam te teller;
b.J door het slaan vsn de maat, en wel door
gematigd, schielijk, langzaam , zeer schielijk,
zeer langzaam tc slaan; c.] door het voort-
brengen van eene sijllabe of een geluid, op
gelijke wijze; d,] door te gelijker tijd te tel-
en de maat te slaan op gelijke wijze; e.] door
te gel:jker tijd eene sijllabe of een getuid
voorttcbrengen, cn de maat te slaan, op ge-
lijke Wijze.
Aaamcrking. Alle deze oefeningen wor-
den, op de aangewezene wijze, zoo lang her.
haald, dat de leerlingen in dit opzigt, eene
volkomene vaardigheid en zekerheid verkre-
gen hebben.
Deze bovenstaande tien lessen, welken dc
onderwijzer, indien hij de \txQ\szhit vlughdd
en geschikthiid bezit, en indien de leerlingen
n'et buitengewoon dom en traag zijn, in
drie weken kan ten einde brengen, behelzen
den eersten cursus der rhijtmische oefenin-
gen. Al het overige behoort tot den vol-
genden cursus. Die muzijkale volzinnen en
gezangen , welke in dezen cursus aan de leer-
lingen gegeven, worden om te zingen, mo-
gen en moeten dus volstrekt niets anders be-
helzen , dan het gene in deze tien lessen
behandeld wordt. AUe zulke volzinnen en