Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
.•C 55 >
kng voortgezet worden, dat alle dc leerlin-
gen , zonder uitzondering, met het rhijtmi-
sche verdeden, ten vollen bekend zijn, zon-
der daarin verdere fouten te begaan.
' Negende les. Men brengt den leerlin^n
onder het oog, dat, gelijk deze verdeeling
Van eene afdeeling van tijd verschillende is,
in twee, drie of vier deelen, zoo ook de
verdeeling van de graden der beweging on-
derscheiden is, terwijl men.hier, gematigde,
schielijke, en zeer. langzame beweging in acht
heeft te nemen. Dit zal hen duidelijk wor-
den, wanneer men hen b. v. vier even lang-
durende toonen, eerst eenigemalen in gema-
tigde beweging, dan eenigemalen schielijk,
dan eenige raaien langzaam, dan eenige malen
zeer langzaam voor zingt, en hen omtrent
hec bespeurde onderscheid ondervraagt.
Tiende les. Om hen ook dit vast inte-
scherpen, en hen dat gene, wat tot hiertoe
uit J den Rhi/tmus geleerd en beoefend is ge-
worden , des te eigener te maken , is het niet
ondienstig, dat de oefeningen, wélke in de
4, 5, <) en les aan de hand gegeven wor-
den , hier nogmaals, en wel op de voorge-
schrevcne Wijze, behandeld worden, met
betrekking tot de graden van de langzamere
en snellere beweging. Men behandele dus
i.j de oefening in het verdeelen van eene
afdeeling van tijd, in twee gelijke deelen;
[Les 4.] dan 2.'} de oefening in het verdee-
len van eene afdeeling van tijd in drie gelij-
ke deelen; [Les 5.] hierop 3.] de oefening
in het vitdeplen van eene afdeeling van tijd,
D 4 in