Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
i.
IV
nsar óe ondervinding, wel'ce ik gcie^enheu-J gehad hph,
in meerdere honderd fcholen hiervan te maken, en vol-
r gens (k bffrigten, welke men mij van nabij en van
} verre heef: medegedeeld, omtrent het gevolg of den
«itflag, waarme'^e raen hsar heeft aangewend. Ook
geloof ik, zoo wel ui: het gebruik, da: men in later
uitgekomen muzijjcale fchrifren, gezangboeken enz.
van mijn werk gemaakt heeft, als uit de,over hetzeWe
openlijk gegeven beoordeelingen, te mojen befldtcn,
dat men in mijne bepaling der leermetTione, den een-
voudigen en zekeren gang der natuur erkent.
In den ouden tijd, maskte het onderwijs in de mu-
zijk, en wel bijzonder in het zingen, een wezenlijk
bedancideel der openlijke opvoeding uit. De grootfte
ftaatsmannen, wereldwijzen en wetgevers \an dien tijd
phatften de muaijk met de gij^manüdiek, en de kere
der welfprekendheid, in denzelfden rsng, en w^aren vaa
gevoelen, dat het gebouw van de opvoeding der volks-
jeugd, zonder haar niet voltooid konde worden. De
muzijk was bij deze volken, zoo wel in tijd van oor-
log als van vrede, belangrijk; zij ftond in het naauwsl
verband met hunnen godsdienst, met hunne ftaatste-
geling, met hunne burgerlijke inftellingen, met de in-
rigting van hun dageiijksch leven, met hunne wijze
van oorlogen, met hunne kampspe;en , met hunne
verdere volksfeesten, vermaken enz. En zoo werd
zij dan een voornaam middel, om het volk te jverhefi.
fen, en aan 's menfcnen gemoed van kindsbeen af, eene
edeler rigcing ts geven. Bij de wending, .welke de
op.