Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
r
-< >
' üet kan gebeuren, dat de léerlingen, b!j
-her voortbrengen van een geluid of .sijllabe,
bij het tellen of het slaan der maat, naaf
den zin van den onderwijzer wat al te luid-
ruchtig worden; dit moet hem nogtans niet
verdrieten Hij moet slechts de leerlingen
daaraan gewennen , dat zij op zijnen wenk,
totvde diepste stilte terugkeeren.
Vierdt les. Op het fhijtmisch onderwijs,
in de drie voorgaande lessen ^ volgen nu
rhijtmische oefeningen. De leerlingen worden
geoefend, in het verdeden van eene afdeeling
van tijd, in twee gelijke deelen, en wel ij
door bet overluid tellen: een, twee;
een, twee; —< een, twee; en 2] door het
slaan van de maat met de hand, waarbij
overluid gezegd wordt: af, op, af, op , enz.
3.] door het voortbrengen van eene sijllabe:
la, la'; ^ la, la; la, la enz.; 4.] door
te . gelijker tijd te tellen en de maat tc slaam
Men telt: een, twee; een , twee ; enz. ^
waarbij nten teffens-met de hand' de maat
slaat; door te gelijker tijd een geluid of
eene sijllabe voorttebfengGn en de maat te
slaan.
- Vijfde les. Voortzetting der rhijtmische
oefeningen. De le«rlingcn worden geoefend
in het verdeelen 'van eene afdeeling van tijd,
}n drfe gelijke deelen, en wel, zoo als in de
voorgaande les i.] doortellen: een, twee',
di^iö; t-. een, twee, drie; enz. a.] door hec
«laan van defmaat; af, regts, op, af, regts^
Dp, enzi 3.] door het voortbrengen van eeit
gelvüd of sijllaböi la, la, la; hf Ut
D a h',