Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
M
•C 5°
slaan. Terwijl bij, b. v. de sijllabe tö voort-
brengt, slaat hij met eens oolc de maat op
de aangetoonde wijze.
Aanmerking. Bij deze en dc nog volgende
oefeningen, [rhijtmische.j k-unnen verschei-
den afwisselingen bewerkstelligd worden.
b. v. de onderwijzer duidt de eene keer zelf
de verdeeling van den tijd aan, door tellen
of het slaan der maat, terwijl de leerlingen
den toon of het geluid geven. Op een' an-
deren keer geeft hij den toon , en laat dc ver-
deeling van den tijd aan de leerlingen over.
Of hij laat fommigen varti de. leerlingen.den
tbon zingen, en anderen den tijd verdeeleni
Of nog eens, hij wijst door het slaan der
maat de verdeeling van den tijd aan, en laat
zich dan door de'leerlingen opgeven, in hoe
.vele deelen hij eene afdeeling van tijd gedetld
hebbe, en zoo verder. Om dit verdeclen van
eène ■ afdeeli-fig van tijd nog duidelijker, te
maken, kan men zich ook van een zwart
bord bedienen-, daarop de verscheidene vcr-
deelingen van eene afdeeling van tijd, door
strepen of cijfers aantooncn, , en zoo voor
het oog der leerlingen zigtbaar maken.
Alle deze rhijtmische oefeningen moeten
met opgeruimdheid, met ijver, met de mees-
te naauwkeurigheid, en-met de grootste stipt-
heid afgehandeld worden, opdat men dus--
doende het gevoel van maat opschcrpe en
kracht bijzette.
Bij het slaan der maat, moeten de slagen
van alla de leerlingen te zamen, hoe groot
derzelver aantal ook wezen moge, zich als
eenen enkelden slag laten hooren. Het