Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ < 49 >
a. Door bew6gingen met de hand, of
Ïicl slaan der maat. Bij de verdeeling in
iwee deden, slaat men, bij het eerste deel
nederwaarts, met de regcerhand inde linker,
cn bij het tweede, opwaarts. Bij dc verdee-
ling in drie deelen, slaat men, bij het eerste
deel nederwaarts , bij hec tweede zijdwaarts
regts, bij het derde opwaarts. Bij de verdee-
liug in vier deelen, slaat men, bij het eerste
deel nederwaarts, bij het tweede zijdwaarts
regts, bij het derde zijdwaarts links, en bij
het vierde opwaarts.
De Onderwijzer moet zorg dragen, dat de
leerling«» bij dit slaan der maat, slechts de
hand en het voorste gedeelte van den arm
bewegen^ om dat de slagen, niet zoo juist ge-
lijktijdig kunnen gedaan worden, wanneer
men het bovenste gedeelte van den arm,
Jiierbij ook onderhaalt.
3. Door het voortbrengen van eenig ge-
luid, of van eenige sijllabe. Hij k est een
geluid of eene sijllabe, en spreekt een van
beiden, ter aanwijzing van de verdeeling van
eene afdeeling van tijd, op dezelfde wijze
uit, als hij bij het tellen, tzie no. i.] de na-
men der getallen heeft uitgesproken. In plaats
van: een, twee, drie, zegt hij b. v. la, la, ia.
4. Door ter gelijkcr tijd te tellen, en de
maat te slaan. Terwijl hij telt, slaat hij ook
tevens de maat met de hand. Het slaan der
maat hierbij, kan hij ook met het voorste
gedeelte van den voet verrigten.
; 5. Door te gelijker tijd een geluid of
1 eene sijllabe voorttebrengen, cn de maat ta
D flaan^