Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
c 48

liaar willekenrVeencn toon aari, en maakte
gedurende dat dezelve voort duurt, eerst
eenige malen twee, dan eenige malch drié
even lange bewég'.ngen met de hand ofvOetj
op dtzelide wijze, als dit bij het slaan der
maat pleeg te geschieden, Hiv.rop heft
hij weder eenen toon naar believen aan,
en maakt, gedurende dat dezelve vooi"cduurt
eerst twee, drie of vier, even larg durende
•beweg ngen. Deze bewtglrgen zijn de teeke-
nen, waardoor hij den k-trl.rjgen de afdee-
Iir.gen,tot de verdeeürg der aangeriomené
lergte van.tijd, aantoont,, Een muzijkstuk
verdeelt men in verscheidene kleinere af-
. det-lingen , wtlke ten ofz gte van den tijd,
welke er tot het z;r§cn van hetzelve ver-
'eischt wordt, ten vollen aan elkander gelijk
zijn. Eene zulke afdeeling wordt eene maai
genoemd.
Aanmerking. Dc Onderwijzer dient voor-
al zorg te dragen, dat de leerl ngon een
jui^st denkbeeld verkrijgen van de evenre»
dige en onevenredige, van de gelijke en
ongelijke deelen.
- "Derde Les. Om dit nu den leerlingen des
te beter en vaster inteprenten,. moet de On-
.-derwijzer verscheidene hulpmiddelen in het
."Werk stellen. Dien ten gevolge duidt hij
de versch'llende afdeelingen van eene afdeê-
iirg van tijd, dus aan.
/I. Door teilen. Hierbij spreekt hij over-
luid verstaanbaar en kortaf brekend. Een,
twee, drie; Een , twee; — Een , twee
en*,~.Een,fWee, drie; — Een, twee,drieefiz,
3. Door