Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
< 47 >
paalde afdeeling van tijd, b. v. de lengte Ïqè
tijds van een uur, eene minuut, eeu^ se«>
konde, even zdo als eene bepaulid.jk afge»
perkte ruimte, [b. v. eene lyn, een vierhoek
enz.,] in onderscheiden doelen kan verdoelen;
dac de toonen bij het zingen, nu langiiain
dan weer sneller ge loord worden, al, naar
mate het geven dez^ir toonen eenen langen of
korteren iijj wegnomen ^ en dat men derhaK
ve, als men hec Zingea w.l leeren, ook de
verdecling van eene tijdsafdeeimg, door dc
toonen moec leeren.
Twndt les. Men brengt den leerlingen
onier het oog, dac eene at'deeling van tijd,
even :.ls eene bepaalde ruimte, in evenre-
dige deden kan gedeeld worden. De onder-
wijzer verdeel, twee lijnen, welke even lang
zi*]!!, en wel eerst de eeae lijn in twee, en de
andere in drie even lange deélen ; en dan de
cene in twee, dne of vier gelijke en in even
zoo vele ongelijke deeljn. Op dezelfde wij-
ze, toont hij ook aan, hoe eene afdeel ng
van tijd, b. v. een drg, een uur, eene mi*
nuut enz , in meerdere evenred ge en one-
venredige, in gelijke en ong 1 jke deelen ge-
splitst kan worden. Dit pasc hij toe op eeae
afdeeling van tijd, betrekkelijk de muz.jk.
Hij wijst aan, dat de tijd, waarin een stuk
wordt gezongen, in onderscheidene afdeelin-
gen, dac iedere afietling in kleinere afdee-
lingen,glijk ook de tijd, welke verloopt
gedurende het geven van eenen enkelen
toon, in deelen kunnen verdeeld wordeiü
Om dit rc'gc duidelijk te maken; heft Jiij b, v.
naar