Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
< 4Ö ):
■wijs, moeten de kerlingen, igclijk b^adz:
23 , reeds is aangetoond zulice volzinnen
en gezangen leeren zingen, waarin slechts de
eenvoudigste rhijtrnsche betrekkingen voorkomen^
en bij gevo'g dezulken , waarin alle de toonen
van eene volkomen gelijke waardij zijn. Of,
om dit duidelijker uittedrükken, voor
zulke zangmeesters, welke gewoon zijn aan
de muzijk te denken onder de gedaante van
noten, de leerlingen moeten zulJce volzinnen
en gezangen leeren zirg?n, welke, als zij
in noten zamengesteld zijn, bestaan uit no-
ten van gelijke waardij en ook uit pauzen
van gelijke waardij. Of een stuk, als het
in neten zamengesteld wordt, enkel uit
kwarten of tweekwarten of zestienden of
vierkwarten of achtsten enz. bestaat, is on-
verschiH'g ten aanzien van de rh jtmische
berekening j maar niet ten aanzien der lang-
zamer of sneller beweging. Ten opzigte van
de maatbetrekkingen, hebben de leerlingen
in dezen eersten cursus slechts de ver»
deeling van eene maat in evenredige en on-
evenredige, aan elkander ten vollen gelijke
deelen te leeren, en dus alleen te doen, met
de verdeeling in twee en in drie deelen.
Hier onder is ook a:les, wat maat heet,
begrepen; want bj 4 vierde telc men twee-,
maal twee, bij i gel'jk \ driemaal een, enz.
Eerste les. Men brengt den leerlingen onder
het oog, dat het geven van eenen toon tijd
vereischt, of dat er, gedurende men eenen
toon zingt, eene meerdere of mindere hoe*
veelheid van tijd verloopt j dat men eene be-
paalr