Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
r
•< 45 ):
lejriingen moeten dit alles ook zelve doen
ea naraalcen, oplat zij het onierwijs te be-
ter verstaan mogsn, in staat van zelve
tc werken g'brag: wori;n, en door medete-
doen opgowest en aang^raoed.gl worden.
Furdi aanmrkug. iiij het gezang heeft
men het te doen met toonen. Als men zin-
gen wil leeren, dan moet men, naar eisch,
met dé toonen leeren omgaan. De toonen
in het gezang zijn langzaam of snel, hoog
of laag, sterK of zwak. Gelijk er ten aan-
zien der toonen, eene drieleedige verscheiden-
heid plaats vindt, zoo komt er bij het les
I geven in het zingen, driederlei onderwijs
voor. Men kan uit dien hoofde dit oader-
I wijs in drie deelen verdeden. Het
J eerste deel bevat die onderwijzingen en oe-
feningen, welke betrekking hebben op de
waar Jij en de beweging der toonen; dit heet
Rk/mus. Het tweedj bevat die onderwij-
zing;n enz., wellce betrekking hebben op^
de hoogte en laagte der toonen; dit heec
meiodiek. i Het derde deel bevat die on-
der wijzingen enz., welke betrekking hebben
op de uitdrukking der toonen; dit neet dij-
namiek. De onderwijzer herhaalt dit eeni-
gemalen, op eene naauwkeurige en duidelijke
Wijze, tot zoolang da leerlingen het ver-
staan en begrijpen.
A. RHIJTMUS,
of
de [eer van de muzijkale tijdmaat.
In dezen eersten cursus van het onder-
wijs, 3