Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
:C 44 y.
gen , gaat hij dus te werk: hij heft eenige
malen, eenen toon van längeren en eenen
toon van korteren duur, en hierop eene rij
van toonen of eenen muzijkalen volzin,
eerst langzaam dan sneller gezongen, aan;
ondervraagt den leerlmgen over het bespeur-
de ondersehe.d, en laat hun dan ook zelve
eenige toonen van längeren en eenigen van
kortoren duur, opgeven. Om hen de tweede
t-erscheidenheid duidelijk te maken, is het
dienstig, dat hij hen eene rij van opklim-
mende cn eene rij van afdalende toonen, en
hierop enkele hooge en enkele lage toonen
voorzinge, waarna hij hen moet ondervragen
over de betrekking van den eenen toon
tot den anderen, en hen ook zelve eenige
hooge,en eenige hge toonen, laten opgeven.
Ten opzigte van de derde verscheidenheid,
neemt hij de moeite, om eerst eenen toon,
<äan eene rij van toonen of eenen muzijka-
len volzin, nu zacht [piano] dan sterk,
I^forto] nu met geringe aan m.et sterkere in-
spanning of aar.zettirg van stem, nu zacht-
vloeijend dan scherp, nu met de uitdruk-
king van vrolijkheid en dan met de uitdruk-
king- van weemoed.gheid enz., te zingen,
waarna hij hen, over het bespeurde onder-
scheid van de uitdrukking ondervraagt, ter-
wijl hij hen dan ook zelve laat beproeven,
de toonen , op eene zulke verschillende wijze
optegeven.
■ J\tS. Het is niet voldoende, dat de on-
derwijzer dit leert, het door zingen voordoet,
cn dan den leerlingen ondervraagt. Neen d»
leer-