Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
:C 70 y.
medezingen. Hebben zV] nu alle zoo den
eersten volzin afgezongen, en de zangwijs
in het hoofd, dan neemt men den tweeden,
en gaat daarbij op gelijke wijze te werk. Is
de melodie van den tweeden volzin hen nu
ook e'gen, dan herh:le men eerst met de
bekwaamsten en daarna met alL' de ijeriin-
gen de beide volzinnen achter elkander.
De leerlingen, die door dez3 voorl >op:ge mu-
zijka't oefeiungen worden voorbereid, bren-
gen bij het eigenlijk onderwijs een open oor,
eene gevormde stem, eenen opgewakkerden
zin en een vatbaar gemoed mede. Zij zullen
het volgend onderwijs van hunnen meester
ligter vatten, en sneller vorderingen maken.
VI.
Jaciddraad voor den eersten Cursus van
Onderwijs.
H et onderwij's in het zingen, begint met
eenige voorloopige aanmerkingen, welke ten
doel hebben, om de elementaire begrippen,
waarop de gezangleer gegrond is, voor de
leerlingen duidelijk te maken.
Eerste aaimerking. De onderwijzer brengt
den leerlingen onder het oog, dat het ge-
zang, gelijk de muzijk, in het algemeen, uit
toor