Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
/ < 41 >
kinderen regt duidelijk en welluidend uit-
spreken, zingt hen dezelven dan op eeno
zachce en ligt te vattene wijze voor, en laat
deze voorgezongene wijze nazingen.
Ook hier moet üet zijn hoofdoogmerk zijn,
met eene zuivere en aangename uitdrukking
te zingen. Hij moet eenter hierbij ook toe-
zien, dat de toonen welluidend gegeven wor-
den, en dat de stemmen van alie de leerlin-
gen een welluidend geheel vormen, waarin
de eene stem boven de andere niet op
eene , het oor beleed gende, wijze uitsteekt.
ó. Hierop gaat men over tot de oefening
in het z.ngen van gekee'e gezangtn.
De Onderwijzer kiest tot deze oefeningen
shchts zuUe gezing.^n, welke naar den eisch
van de natuur der kinderen, uit korte ver-
staanbare volzinnen bestaan, en door eene
strelende mebdie het gemoed treilen. De
mebdien of zangw.^zjn van onze meeste
volksliederen [fj kunnen hiertoe zeer w4
gibez gd worden. In den eersten omslag;
• neemt men slechts den eersten volzin, of
afdeeling van die gezangen, welke men be-
oefenen Wil; men Zin^t deze eenige malen
duidelijk, voor en iaat dan eenigen d,er be-
kwaamste kinderen, het voorgezongene ee-
nige malen medezingen; terwijl men dan by
iedere herhaling steeds meer medezingers er
bij voegt, tot dat eindelijk alle de leerlingen
me'-
[It] Men denke hier aan de volblicderen in Diüscb«
land. Fert,
C 5