Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
:( 40 >
Ook déze beide oefeningen moeten voor-^.
namelijk dienen, ter e^^vijidcnag van de
juiste en uuideiijke uit.praak in iiet zingen. L
Ue ieerimg moet alle voorkomende khnken ■
en Sijllaben, volkomen du.aelijk en verstaan-
baar, zingend beren uitdrukken, op dat men
dat gene verstaan moge, wat hij zingend
voordraagt. Deze elementairiiche oefeningen,
kunnen gevoegelijk met de leesoefeningen naai-
de verbeterde leerwijze, vereenigd worden.
Dc eene oefes ng , dient de andere , tot on-
dersteuning en verlevendiging. Ook de op
klimming kan bij beiden dezelfde zijn. De^
toonrijen, welke men door middel van zul-
ke sijllaben en woorden wil laten zingen,
moeten in eenen trapsgewijzen voortgang,
van het ligte tot het zwaardere overgaan,
eerst uit twee, dan uit drie, uit vier, en
zoo verder allengskens uit meerdere toonen
'gevormd worden, tot dat men alle de too-
nen van den klankladder doorgeloopen en de
stem der kinderen, in den geljeelen omvarg
van hunne hoogte en laagte, niet alleen traps--
gewijze [van den eenen toon tot den naast-
volgenden,] maar ook in sprongsgewijzen
voortgang [waarbij een of meer intervallen
T^^ordeij^ overgeslagen] en in menigvuldige
' wendingen, geoefend heeft.
5- Oefening in het zingen van korte mw
z'/kak, door middel' van korte volzinnen, van
woorden.
De onderwijzer kiest korte volzinnen, uit
- schoont geit^angsn, Lat dezelven door de
kin-