Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
36 y
derheid op het land , waar de jeugd in het al-
gemeen niin vatbaar, zwaarmoediger en met
minder geoefende spraak- en zinwerktuigen
in de school pleeg te komen, z:jn de leer-
lingen doorgaans voor dit jjedeelte van het
onderwijs, niet vatbaar , \oor dat zij het
negende of tiende jaar bereikt hebben. Om
deze reden mag men echter de jongere kin-
deren , niet geheel en al van het muzijkaal
onderwijs uitsluiten. Het is integendeel
raadzaam en dienstig, hen niet alleen in de
zangoefeningen van hunne oudere medeleer-
lingen te laten toekooren, maar ook bijzonde-
re mazijkakvoorber-idende oefeningen met hen
te houden, om op deze wijze hun gehoor
optewakkeren, hunne zangwerktuigen te be-
schaven en het muzijkaal gevoel in hen op-
tewekken. Zal dit toehooren echter, in-
derdaad beschavend voor hen worden, dan
moet de Onderwijzer daarvoor zorgen, dat,
zij hierbij het diepste stilzwijgen in acht ne-
mtn, en de oefeningen op geenerlei wijze,
door woeligheid, of door eenig gedruisch
storen, op dat hunne gemoederen voor den
invloed der muzijk geopend zijn en vatbaar
blijven. Deze bijzondere voorbereidende oe-
feningen, waarin men ook bij andere leerlin-
gen , de eigenlijke leerlingen in het zingen,"
kan laten deelen , zullen des te beschavender
zjn, hoe meer dezelve doelmatig en metho-
disch worden bewerkstelligd De „ muzij-
kale propcedeuüca" wijst den gang aan, wei-
ten men bij deze voorbereidende befeningen
moet nemen. In scholen, welke uit meer-
de-