Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
•c 35 >
I
tén , dé eerste elementaire oefeningen spoedig
ten einde brengen; hec is integendeel raad-
zaam, hierbij met bijzondere viijt en mee
taai geduld te verrocven. \ Men moet ook
d,e stukken, waarin men buitengewone
tooeijelijkhcden heeft aangetrölfen, van tijd
tot tijd, in het bijzonder, met de leerlin«
gen herhalen, op dat het moeijelijke hea
even zoo eigen worde, als het gemakkelijke.
Opdat de leerlingen in staat mogen Zijn,
om den gang, weifcn men bij dit onderwijs
neemt, te kennen eni té onchouden,
kan het van dienst zijn, dat zij de afperking
van den cursus van hec onderwijs, en de op-
khmming der Oefeningen kórtelijk aanteeke-
nen; of men kan hen, na de afhandeling
van eene afdeeling, daarvan eene korte schets
voorzeggen, of in een voorschrift ter afchrij-
ving overgeven. Dit is niet alleen belang-
rijk voor het onderwijs eit het leeren; maar
de leerlingen zullen dus doende, na het ge-
noten onderwijs, [zoo dit wezenlijk metho-
disch geweest is,l ook in staat zijn, om ia
het vervolg van tijd, hunne jongere broeders
èn zusters, en verder hunne eigene kinderen,
wanneer deze muzijkaal onderwijs op school
genieten, krachtdadig te kunnen helpen.
V.
Itt de meeste volksscholeii, èü Wel inzon«
C a 4eN