Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
34 y
de rieuwe leerwijze, door sprekende bewij-
zen van een goed gevolg, des te eerder te
winnen, zoo raad ik, dat men in de eerste
maanden, liever dagelijks een uur aan d,t on-
derwijs besteedt. [s het misschicn hier of
daar strijdig met het vooroordeel van som-
iTi'gen, die zich aan de scholen laten gelegen
leggen , of strijdig met een ingevoerd plan
van verdeeling der lessen, om zoo vele uren
aan het zingen te besteden , dan zal de On-
derwijzer, die het belang van het onderwijs
in het zingen inziet, en Venscht te beharti-
gen, op eene andere wijze den tijd wel we-
ten te vinden, tot dat het vooroordeel over-
wonnen is, en de eigenzinnigheid van som-
mige onkundigen geen invloed meer heeft.
Het onderwijs in dezen leiddraad is in les-
sen verdeeld. Het moer door den uitslag
van het onderwijs bepaald worden, hoe
lang men bij elke les te vertoeven hebbe.
Ee Onderwijzer moet echter, bcj iedere les,
zich zoo lang ophouden, cii mag rolstrekt niet
tot e:ne andere overgaan , voor dat de leerfin-
gzri dezelve volkomtn verstaan en weten. De
opklimming der oefeningen is namelijk in de-
zen leiddraad aan een geschal^eld, of zonder
de minste gaping in acht genomen. Indien
nu eene les, of ook maar een gedeelte daar-
van overgeslagen, of niet volledig genoeg
verstaan en ingeprent wordt, dan doen cr
zich bij het vervolgen van het onderwijs
zwarigheden op, welke den onderwijzer
noodzaken, st'l te staan en weder terug te
keeren. Vooral moet men zich niet verhaas-
ten.