Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
< 3Ï >
hij eTlcen leerling 'een boekjé vafi goèi
s'chrjjfp.Tpier, in dwars octavo of dwars kwar-
to. In deze boekjès moeten de leerlingen
f de zangwijzen en de liederen, zoo als zij
hen door den Onderwijzer, op een, daartoe in
gêrèedheid gebragt zijnde, zv/arc bord, voor-
geschreven zijn, zelve opschrijven Mïn.
geve aan eik geziing een nummer, onder wel-
ken hét 'aangehaald en opgeslagen kan wor-
den. Of rtièn vcrvaardige m'uzijkale voorschtif»
rtn, waai-op de muzijk en de liederen voor-
fèschreven zijn, orn van de leerlingen in
unne boeken overgeschreven te worden; en
wel, iéder zangstük naar ^ijn nummer, op
dat bl'ad, hetwelk dezelfde numriter heeft,
op dat alle leerlingcix de zangstukken in de»
zelfde volgorde, in hunne boeken hebhen,
en dezelve na^r de numraets kunnen opslaan.
Om fouten vöortekomen, en om aan het ge-
schrevene een fraaijei: aanzien bijtezetten,
kaii men dc bladen der boeken linieeren.
Mén moet ook daarvoor zorgen, dat de ver-
schillende stemmen stiptelijk onder en tegen
óver elkander geschreven worden. Eer men
aan de leerlingen zulke ftiuzijkboeken geeft,
ilioeteft zij vóóraf, niet alleen het letterschrift,
fnaar ook de muzijkteekenen, duidelijk, even-
redig en fraai geleerd hebbeh te schrijven.
Drie of viet uren in de Week zijn toerei-
kend, om den eersten cursus in ten half
schooljaar ten c'ftde te brengen. Om e-
yenwèl de vorderingen der jeugd te ver-
haasten, en het vertrouwen der gemeente,
TOOI' het nieuwe vak van onderwijs, en voor
C 'de