Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
„Kjkeiwijze «ok sneller vorderingen iftakec.
De zulken moec hij, om der overigen wil,
niet scuicen of ophouden in hunnen voore-
gang; neen, hij zal zeer weldoen, wanneer
hij aan dezen een bijzonder muzijkaal onder-
wijs verleent. Het is zijne zaak, hen nu en
dan in het bijzonder les te geven, en hen
voornamelijk te onderwijzen in het voort-
brengen van den welluidenden toon, en in
eene meer volkomene uitdrukking. In
zulke leerlingen zal hjj, medehelpers vinden,
, die hij aan het hoofd dsr koorafdeelingen
onder de leerlingen, of ook nevens zwakke-
re zingers kan plaatsen, om zoo doende, bij
dc beoefening en uitvoering van de gezangen,
.zekere rustpunten te" hebben. Hij kan ook
deze betere zingers somwijlen, een voor een
laten voorzingen, of te zamen koorgezangen
laten uitvoeren, om op deze wijze het idiaal
van een edeler gezang, allengskens in het ge-
hoor en het gemoed''der overige leerlingen,
overcebrengen. De Onderwijzer kan zich
ook, omtrent de mu;aikale vorming
der jeugd en der gemeente ze:er verdienstelijk
maken, als hij zorg draagt, dat deze, zich
van anderen onderscheidende leerlingen, het
een of ander gemakkelijk muzijkinstrument
leeren spelen, (b. v. de herdersfluit, de schal-
mei enz ) cn daarmede somwijlen het gezang
in de school vergezellen.
Bij het onderwijs of de zangoefeningen
moeten de leerlingen niet zitten^ maar, in
eene ongedwongen houding, regt op staan.
Waar dit^ èpor xftyjite, of door de
' ■ • ' " fUat-