Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
.ten toon te vinden. Wil men oolc deh leef-
lingen in staat stellen,
om den toon, waar-
uit men een zangstuk zal zingen j zondeï
-toedoen van eenig werktuig zelve te vinden j
dan moet men ben den grondtoon en het
hoofdaccoord van den klankladder, waarin
de eerste elementair oefeningen opgesteld wor^
den, [namelijk de C groote terts klankladder, ]
vast inprenten, zoo dat zij de bekwaamheid ver-
krijgen, deacn met zekerheid te kunnen treffenj
-Naar aanleiding va^n dezen, vinden zij eiken
toon, welken zij begeeren. Moet b. v. een
stukuitFgrootetensgezongen worden, dan laat
JU en door de leerlingen de kwart [4] van
den reeds bij hen bekenden grondtoon, op-
■geven, en dezen opgegeven toon, tot den
grondtoon maken. Men dient hen echtei'
■vooraf bekend te maken met -de gewone be-
namingen der toonen CDEFGAB = ii
s..: 3. 4. 5. 6. 7,. 'Om de keel in den toon
te stemimen , waaruit gezongen zal worden ,
is het niet ondienstig, dat deleerlmgen, eer
men m^t het zingen van een gezang begint,
eenige malen het hoofdaccoord i. 3. 5. 8$
zingen, en met deszelfs toonen willekeurig
praïludiums maken, of men kan hun dit ac-
coord, van den grondtoon af opklimmend,
j. 3. 5. 8. voorgingen, en late hetzelve hun,
bij neerdaling, zmgend herhalen.
- De Onderwijzer-zal onder zijne leerlingen
alras enkelen bespeuren, die zich van dc
overigen onderscheiden, door den klank en
de sterkte van hunne stem en ook door hun
piuzijkaal gehoor, waardoor zij dan'natuur-'
lij'