Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
< «9 y.
'Het gebruik ran een müzijkinstrument is
j^lsc, geen noodzakelijk vereischte. De leer-
lingen verlaten zich gewoonlijk gaarne op
dijszelfs goede en sterke voortoonen, en wor-
d-'n zoo doende verleid, tot het met behoor-
lek inspannen van hunne opmerkzaamheid
en van hun gehoor. Dan alleen, wanneer de
onderwijzer zelf noch niet vast genoeg is in
het opgeven der toonen, of ook, wanneer
hij, by een groot aantal leerlingen, wier
stemmen nog ruw en gillend z'jn, het ge-
.zang met zijne stem niet wel kan besturen,
mag hij somwijlen een instrument te hulp
nemen, om de leerlingen den regcen toon
optegeven en hea in den regten toon te
houden. De viool is hiertoe wel het doel-
matigst instrument, om dat hierop den toon
niet alleen het be^t met de vereiscate scherp-
heid en doordringbaarheid opgegeven, maar
ook de uitdrukking hec klaarst kaa aangeduid
worden Naderhand, wanneer de leerlingen
de eerste oefeningen te boven zijn, en reeds
meerstemmige volzinnen en gezangen kun-
nen zingen, kan men ter afwisseling en
opwakkering het gezang somwijlen met de
force piano, de harp, of het orgel vergezel-
len, inzonderheid, bij zulke stukken, waar-
in solo en koorstemmen elkander afwisselen,
b. v. bij intonatïen in antiphonien. De leer-
meester kan zich, om den regten toon opte-
geven , waaruit men zal zingen, van een
instrument, of bij gebreke van dien, van
een ftemvork bedienen, met welkers behulp
ijet ke» niet jnoeijelijfe zü vaü«» de» juis-