Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
< ):
Baauw beperkt. Ik vrees geen gebrek ain
zulke muzikale opstellen cn gezangen, wel-
ke binnen de aangenomene enge grenzen van
den cursus blijven, en ik geiooi daarop te
mogen rekenen, dat er, voor dezen eerstea
cursus, nog een rijke voorraad van dod-
iKatige opstellen en gezangen gecomponeerd
zal worden, zoodra men slechts metr al-
gemeen overeengekomen zal zijn, omtrent
den gang der elernentaixe leerwijze, welke
men hselc aantewenden. De beoefenirg in de
school, ja de zingende schooljeugd zelve,
geeft de composities aan de hand, welke men
aioodig heefc; opmerkzaame en deskundige
onderwijzers zullen zelf meermalen in de ge-
legenheid geraken, om vele voor deze ele-
mentaire oefeningen bruikbare, muzijkale vol-
zinnen, uit den mond der leerlingen te kun-
nen opvangen en opschrijven. De nevenf
gaande aanleiding, v.'elke slechts den gang
van het onderwijs moet aanwijzen, bevat
niet meerdere voorbeelden van oefening, dan
ie opheldering der zaak vorderde.
I V.
Voor dat ik tot het opgeven der oefenin*
gen zelve overga , wil ik eerst nog eenige
aanmerkingen en aanwijzingen vooraf laten
gaan, omtrent de uitterlijke inrigting van
het onderwijs.
Het