Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
< 26 >
gaande eurstis aan het einde gebragt zijn,volgt
ïiu in deze hoogere cursus de lijrische be-
tKïfening van de muzijlcale metriek en van de
bijzonderheid der verschillende maatsoorten.
2. Mét betrekking tot de mdodiek.] Op de,
ten einde gebragte melodische oefeningen,
volgt de beoefening van de lijrische bijzonder-
heid der verschillende klankladders en toon-
soorten.
3. [ Met betrekking tot d: dljnamlek. ] Op
de , nooit voleind wordende dijnamische oefe-
ningen , volgt de beoefening van de leer
der zuivere uitdrukkingen der xsthetica vaa
4e muzijk.
Tot stukken van beoefening neemt men de
beste solo- en koorgezangen, welkers za-
menstelling, door de verschillende soorten
der muzikale verzinningen, en welkers op-
klimming, door den graad der moeijelijk-
heid van uitdrukking bepaald wordt. Met
oefeningen in het zingen, vereenigt men ook,
de grammatikale en a;sthetische uitlegging van
muzijkale meesterstukken.
De derde en vierde van deze vier cursus,
behooren in de hoogere klassen van voorna-
me scholen, in de scholen waar men zangko-
ren heeft opgerigt, gelijk ook, in eene bijzon-
dere zangschool, en, welke naar mijn inzien,
deels ter veredeling van het volksgezang en
ter uitbreiding van echte volkspoëzij, deels
tot meerdere veredeling van den openlijken
godsdienst, door de invoering van betere kerk
niüzijk, overal, waar zulks maar mogelijk is,
zullen moeten opg.erigt en met de kerkelijke
inrigcingen verbonden worden. De