Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
< 25 >.
der.dk cursus.
1. [Mfiï betrekking tot den rUjtmas.'} De leer-
lingen moeten alle overige rhijtmische betrek-
kingen, welke in de beide eerste cursus nog
niet zijn voorgekomen, leeren kennen, en tot
eenen zulken graad van bekwaamheid gebragt
worden, dat zij bij elke maatsoort, en bij
alle rhijtmische betrekkingen het metrum
naauwkeung in acht nemen.
2. [ (du betrekking tot de müodiek. ] De leer-
lingen moeten de groote terts klankladder be-
paaldelijk van de Kbine terts klankladder on-
derscheiden, debetrekking van de kleine terts
klankladder tot de verwante groote terts klank-
ladder bepaaldelijk inzien, en ook ter bevor-
dering van het volkomen juiste tretFen, dc
cromathische klankladder zingen leeren.
3. [Met betrekking tot de dijnamxk.^ Mea
moet den leerlingen aanleiding geven, om
Ó.Z lijrifche uitdrukking , voor zoo ver dezelve
deels inde kwaliteit van den enkelden toon,
deels in do melismatifche zamenvoeging der
toonen, deels in de accentuatie, diels m de
maat en denaard der beweging ligt opgeslo-
ten, te leeren kennen en zich eigen te maken.
Tot stukken van beoefening kan men zich,
200 wel van sologezangen, als van koraalge-
zangen bedienen.
VIERDE CURSUS.
I. [^Mit betrekking tot den rhi/trnus.'] Op d©
rhijtmische oefeningen, welke in de drie
B c voor-.