Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
< »3 >
op dat men niet noodig hebbe, -wanneer mea
cencn aanvang maakt met de oefeningen van
melodische volzinnen te zingen, het onder-
wijs en de oefening in het acht geven op de
tijdmaat, stuksgewijze te herhalen.
Als men nu het onderwijs in onderschei-
den cursus verdeelt, deels zoo als de aard
der zaak zelve, deels zoo als de behoeften
der leerlingen het vorderen, dan zullenook
in ieder cursus bijzondere rhijtmische, bij-
zondere melodische en bijzondere dynamische
oefeningen voorkomen, welke nogtans al-
len op een zeker punt zamen verbonden
worden.
Ik neem voor het onderwijs in het gezang
vier cursus aan, welke men mijns duakens
op de volgende wijze het doelmatigst zou
kunnen bepalen.
EERSTE CÜHSÜS.
ctbetTtkking tot d*n rhi/tmus2 De leer-
lingen moeten zulke volzinnen en gezangen
zingen, waarin alleen de eenvoudigste rhijt-
mische betrekkingen voorkomen, en bijge-
volg de zulken, in welken alle de toonen,
van eene velkomen gelijke waarde zijn.
[a Met betrekking tot de nidodiek,2 Dc
leerlingen moeten tot eene zulke bekwaam-
heid gebragt worden, dat zij de toonen,
welke in de diatonische klankladder zijn,
niet alleen bij trapsgewijze, maar ook bij
sprongsgewijze vootcgangen, naar de voorge-
i 84 «schre»
i