Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
kennen; of^ gelijk man bij htJt onderwijs in
hec teek^acn den leerling eerst loodregcc",
horizontale eh se'-uinscbe lijnen leert trek-
kei, om daari-;a figuren uit dezelve tc maken ;
zöo disnr men oot Irier • den kweekelingen
eerst het wel opgeven van enkelde toonen,
en het behoorlijk in acht nemen der tijd-
maat te leeren kennen, qm daarna hieruit
muzijkale reekenen te vormen en om de ree-
kenen, welke uit deze toonen zamengesteld
zijn , te zingen.
Wr.t nu de orde betrefc, waarin men deze
drie verschillende oefeningen op elkander
moet laten volgen , zoo ben ik van gevoe-
len, dat men met de oefeningen der melo-
diek eenen aanvang schijnt te moeten maken,
om dat de toon, en niet de waardij des
toons, en de tijdmaat voor de afdeeling der
toonen, de hoofdzaak is bij het gezang.
Dewijl echter ieder toon, welke wordt op-
gegeven ,eene zekere waardij heeft; doordien
er geene muzikale volzin gevormd kan wor-
den , zonder daarbij eene zekere tijdmaat in
acht te nemen; en dewijl het tegen de ei-
SQhen van eene strenge methodifck zou
strijden, dat men bij de clementairische oe-
feningen reeds van het begin af, velerlei,
oefeningen van verschillenden aard met elk-
ander verbinden, en ter gelijker tijd zou
ondernemen; zoo is het zeker doelmatigst,
dat men de rhijtmische oefeningen tot aan
een zeker punt laat voorafgaan voor de me-
lodische. oefeningen, op dat men bij de laat-
ste Je Qiibelemmerder kas voortvaren,