Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
:( 21 ):
a. De Mdod'eky of, de leer van het vat-
ten of treffen der toonen, en van de
opvolging der toonen.
3. Dijaani.eky of, de leer van de zuirsr©
uitdrukking.
Om de oplettenheid en het vermogen van
den leerling in het begin, niet te veel ce
last te leggen, moeten dezi drie verschillende
oefeningen niet te gelijk, maar ieder in hec
bijzonder, of de eene na de andere bij der
hand gevac worden. Bij de rhijtmische oe-
leningen, geeft men in den eersten opslag in
het geheel geen acht op het melodische en
dijnamische, maar bemoeit zich eenig en al-
leen, met de juiste inachtneming der tijd-
maat; bij de meiod.sche oefeningen ziet men
niet op het rhijtmischeen dijnamische, maar
alleen op hec wel vatten of treffen der
toonen; en bij de dijnamische oefeningen
lioudt men zich niet anders onledig, dan
met de inwendige zuiverheid des toons en
met de zuiverheid van uitdrukking. Heefc
men nu deze verschillende oefeningen, elke
in het bijzonder, is hec niet geheel en al,
dan ten minste gedeeltelijk teneinde gebragt,
dan kan men tot derzelver verceniging of
zamenvoeging overgaan. Gelijk men bij het
onderwijs in het lezen van den leerling niec
vordert, dat hij de enkelde klanken toe sijl-
laben en woorden verbinden, en de uit deze
klanken zamengestelde sijllaben en woorden
uit zal spreken, voor dat hij deze enkelde
klanken en derzelver teekenen heeft leeren
B 3 ken-

it^