Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
'X 19 >.
Léiirmethode'um durch eine zweèïi?"
mäszige Sammlung von S ingstückea
einen reinen mehrscemmig en volks^
gesang zu bilden-. Entworfen voa
J.T. tV:Koch. E. ht. Magdeburg. i8i4'.
In de voorrede worden de voorwendsels ^
Welke men tegen de aanduiding der toonen,'
door cijfers in het midden gebragt heeft,
bondig v/ederlegd.
Eindelijk behoort hiertoe nog öok: Die
musikalische Handfibel zum gesang-
unterrichte in Volksschulen. Nebst
einer an Weisung zur einfachsten
methode dabeij Und einem anhan-
ge- von ein und m ehrst emmigen
singstücken, in Ziffern dargestelti
Herausgegeben von Stephani Uni
M ü c k. Mit 14 N o t e n t a f e 1 n in !<. e-
galfolio. Erlangen. 1815. A14e deze
Schriften hebben ten. doel, de Verbetering
van het muzijkaal onderwijs in de volks-
scholen, Inngs den weg, welke de Pesta-
lozzis Che school geopend heeft, te bevor-
deren. Het oordeel van deskundigen, en
Vooral de ondervinding, moeten derzelvet
bruikbaarheid beslissen^
Wat nu deze mijne aanleidirtg betfeft,
ilaarvan betuig ik zelf, dat zij geenszins aan-
spraak op de verdienste maakt, van de the*
orie der gezangvormleef uitgébfeid, verbe-
terd en naauwkeuriger ontwikkeld te hebben;
zij is niets andefs, dan eene methodologische
jiTotf, nevens andere dergelijke proevefi, en
wel, op de beoefening der Oad&rmj HcfSinyoXks*
li a SöhcN