Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
:( .18 >
Wendung der Pestalozzischen Bil-
dungsmethode von 2\eodofius ^bs.
Plalberstad. 1811. Spoedig kwam er nog
een leiddraad van eenen schoolonderwijzer
in hec licht, onder den titel: Leitfaden
beij der Gezanglehre nach der
Elementar methode, fur Land-
s c h ü 1 e n u. s, w. v o n C. Schulz. L e i p.
aig etc. 1812, waarop nog voor korten
tijd gevolgd is: „Das,Musikalische»
Schulgezangbuc h."
Bij deze opgenoemde werken, bediende-
men zich, ter onderwijzing in het zingen,
ook van deze mijne aanleiding, welke het
eerst in 1813 van mij werd ontworpen. Het
gebruik van dezen leiddraad in zeer vele scho-
len , gaf aan meerdere schoolvrienden, zan-
gers en schoolopzieners aanleiding, tot het
aanleggen van muzijkboeken, welke deels
oefeningsvoorbeelden als eene toegift op de-
zen leiddraad, deels meerstemmige gezangen
behelsden , tot gebruik in scholen en kerken.
Een van deze muzijkboeken is gedrukt ge-
worden, namelijk: het „Musikalische-
Schulgesangbuch von ^ Richter.
Berlin. 1815."
Op den zelfden tijd, bijna met de eerste
uitgave van deze aanleiding, verscheen ook
het werk van den Consistoriaalraad Koot te
Magdeburg in het licht, het welk ik
reeds toenmaals aankondigde onder den titel:
Gesanglehre. Ein hülfsmittel für
Elementarschullehrer, durch eine
einfachere Bezeichunngsart und
Lehr-