Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
"1
:C i5 ):
tikaal onderwijs zeer duidelijk voortestellcn.
Dit werk verscheen aan het licht onder deu
titel: Gezanbildugslehre nach Pesta-
lozzi'sehen grundsätzen, pädago-
gisch begründet, von Mtckael 'Traugott
T^fe/ffer, methodisch bearbeitet von
Hans Georg A agéli. Zürich 1810, „ Door-
„ dien het voor de volksscholen, met wel
„ mogelijk is, van dat werk in zijnen gehee-
„ len omvang gelru^k te maken, om dat de
„besteding van tijd te groot, en de invoering
„in het eigenlijk gebied \an het gezang, te
j, Iaat plaats zou hebben;" zoo hebben zij
jiaderhand ook dat geen, het welk hen voor
het gebruik der scholen geschikt scheen, van
het overige afgezonderd , en in een klem
werkje, waarin men telkens nsar het uitvoe-
riger gedeelte verwezen wordt, methodisch
bewerkt en ten dienste van onderwijzers in
het licht gegeven. Het heeft ten titel: Aus-
zug aus der Gesangbildungslehre
»achPestalozzi'schen Grundsätsen
von Pfeiffr und Nagéli, zunächst für
Volksschulen bestimmt. Mit drei]
beijlagen vierstemmiger gesänge.
Zürich 1812,.
• Door deze beide werken van die verdiens-
telijke mannen, heeit de Pestaloz'zische
school eene nieuwe periode voor het muzi-
iaal onderw'js geopend. Deze volgt onmid-
delijk op de periode der lülierscke school,
welkers beide voornaamste klassieke werken
jok. Adam Hillns,^ Anw^^eisiung zum
oju$ikaiisclirichti|en gesänge mit
hin-