Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
):.
ring berstkif-, de duldeli-ßheid- .dy bevatting
afvordert; dat er óp de zorgvuldigste jtiptheié
ia alle oefeningen gewerkt, en dat di egene
"Werkzaamheid van den leerling, op eene aan.
zijne krachten evenvedige wij ze daargesteld ea
verlevendigd wordt.
r
11. -
Jn de nieuwste tijden js het voornamelijk d«
Pestalozzische school, welke zich de
heistelling en dé verbetering va'n het muzi-
kaal onderwijs in de scholen, op eene kracht-
dadige en werkzame wij-ze heefc, aangetrok-
k^en. Zij heeft zieh niet vergenoegd, met
slechts dit belangrijk -stuk weder in aanmer-
king te doen komen, en den vrienden en
vóqfstanders van scholen voor oogen te stel-
len; maar zij heeft ook zelve werkelijk het
ij^ gebroken , opi de tegenkantende beletse.
len en zwarigheden uit den weg te ruimen.
Zij heefc het.'op eene onweêrlegbare wijze
béwekèn, dat de muzijk en inzonderheid het
gezang, 'éls de natuurlijkste, en de meest al-
g^meene uitwerking hebbende muzijk, een
wezenlijk en voornaam bestanddeel van het,
openlijk onderwijs uitmaakt, en dat het ook
in de volksscholen, zoo wel op het land, als
in de steden, diende opgenomen te worden.
Zij htefc begonnen, en vaart nog steeds
' ■■ voort,