Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
<
Óverigcïis stelhn zij het wezenlijke van de-,
ze, door hun voorgestelde en vöor beter ge-*
houdene methode van liet muzikaal o^^def-^,
/ wijs, n^et bij uitsluiting en voornamelijk iu
het gebru.k d^r cijfers in plaats van noten;
maar het wezenlijke daarvaff is, huns dun-
kens, daarin gelegen, dat bij deze methoda,
eeae vxstc ^ rusteloos voortgaande, op de natuur^
der mizijk m op de wjtten, liair 7Pelken dc
oatmkkeling en vorming vaa e^ken natuurll/'^
kea aanleg gdukt, gêgrondày trapsgcmjzc vorde-
ring
concernant de nouvc'tux ftgnss pvtr la mtißque^ Z:i
par r aiiteur à F acacUmis des fclinas h a2 Août
1742, M 1 vindt h'ervan et;ne verJefe uitbreiding iti'
Disfertalion fur la miiß.jue moderne eu in zijn
Dictioriners 'de mufique^ orï'der hec artilJcl Notes^
J)ic orJirrwerp W2r.i luderhanl weder te berde ^ebragC-
door _djn K iftehieester jap. schülz, in zijn gefchrift,
ten red voeie^tie: Kncvvurf einer neuen unJ
îè icht verfiaidlichen Mufilctablecar^ des-
sen man {ic'i in ercnan;^«Iung der' Noten-f
tij pen in kririfchen und theoretifchcn
schritten bedienen kann und'dcren Zeichen
in allen Buchdrucherijen vorrathij^finAt
Berlin 1783. Uezdve heufc ook in.hec lair 179t tot.
ecne proeve de Partitur von Maria und Jcï*:
hannes, einem Pasfions, ora-corium, in cij«,
f^rs gedrukt, uit^e^^^ev.ra. M^ît'eeni^ç..afwijkH^ hebban
zïch van deze teeltenen oik bediencï det CmfisroriiaU
md HORsnOjin xijn le Mindenuîtgfîtevsn Tafch-în-
coralbuch, en de Sciioolonderwijîser hurfthm- te
Radevormwaldc, in het Henood^m Berg, in een Kj-
VJe^feJ tor de eerfle uitgave van zij« vierftemmi«i
gen Choralbuch. S^^dert korten rijd is eerst het^
gebïüik dezer reekenen eenvoudiger semaaJct, VoUèoiger"
•ncwikkeld ea algemceiiej: aan^cw^ad»