Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
:C IC >.
reekenen te doen,- terwiil de inrigting van
ons lijnstelsel integendeel, den lee ling ver-
bindt, om zxh eeii aaninei-iveiijK.'üantal no-
ten, ten aanzien van huiinen verschillenden
stand, eigen temaken. Die genen intusschen,
die het gebruik der cijfers m plaats van no-
ten thans aanbevelen, willen geensz.ns de
noten over het geheel afgeschaft'en de cij-
fers daarvoor in plaats gtstcld hebben. Z.j
weten niet alleen, dat eene zulke wezenlij-
ke verandering van ceekenen , vvciKe men se-
Üert eenige eeuwen algemeen heeft aangeno*
men, hoe zigtbaar anders het nieuwe hier
de voorkeur boven het oude ook zoude ver-
dienen, toch zonder een gewenscht gevolg
zou ondernomen worden; maar zij erkennen
ook, dat de norentabel, onder alle de soor-
ten van teekenen, welke men heeft voorge-
slagen, over het geheel de volledigste en
doelmatigste is. Zij hebben bij hare poging
om de cijfers intcvoeren, enkel de volksscho-
len op het oog, en zijn van gevoelen, dat
het gebruik der cijfers, ten m nste tot dien
trap, volkomen toereikende is, waarop men
de jeugd in deze inrigting kan brengen. [*]
O-
r*3 J- J« Rousfeau, (geboren te Geneve 1712, ge-
IJLoiven 1788,) ftelde reeds het gebruik der cijfers in
plaats van noten, voor. Men v/il, dat de wijze om
zich door deze tetkenen uittedrukken in plaats van no-
ten, door hem gevondon is in een vrij onbekend
werk van souehaitts, in ce koninklijke bibliotheek te
Parijs, zulk» beweert ten minile j b de la boedi.
ÄOÜSSIA0 üfced üit voordel het eeiii in iijn: Projet^
(O»-