Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
:C "
en zoo verder bij .alle overige klankladder»;
De leerling zingc de toonen' naar cijfers, eit
brengt de intervallen voor deij geest, naardè
gecalverhouding, gelijk iemand, die naar ee*i
nen, met cijfers voorzienen bas speelt. Het
is hem even veel, uit welken klankladder,
hij moet zingen; Want hij heeft met de ver-
schillende klankladders en verschillende sleu-
tels niets te maken, maar heefc zich enkel
en alleen te btpalen bij het fatten der door
cijfers aangeduide intervallen- De meestet
geeft hern slechts den grondtoon aan van het
hjt gezang, hec v,'elk hij zal zingen, om
hen dezen, zoodoende, duidelijker cn zeker-
der inteprenten; ook kan de meeste^ heni
hec hoofdaccoord aangeven. Dat hef voor
kinderen gemakkelijker is, de toonen naat
cijfers in plaats van noten te leeren vatten,
is in den aard der zaak zelve gelegen, en
worde door dc ondervinding bevestigd. De
cijfers namelijk, zijn bij hen reeds bekende
teekenen, welke zij niet eerst behoeven te
leeren, z )o als de nog onbekende noten.
Door de cijfers wordt de betrekking der too-
nen in den klankladder regtstreeks opgegeven,
zoo dat men terstond ziet en weet, welke
interval er plaats vindt; terwijl men integen-
deel bij de noten eerst hunnen stand op en
tusschen de lijnen berekenen en de lijnen
benevens de tusschenruimten dient te tellen,
om de betrekking der toonen in den klank-
ladder, vvelke door dezelve aangeduid worden,
te erkennen. Bij het gebruik der cijfers
heeft men alleen met, zeven verschillende
tee-