Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
< 9
den alphabeten te gelijker tijd toeteleggen.
Hierbij komt nog, dat de scand der noten,
naar de vier sleutels, den discant, den a[t,dcix
te wr en den bassleutel, viermaal verschillend
is, dat dus reeds bij deze veertien klanklad-
ders eene zes en vijftigmalige verscheidenheid
plaats heefc. Om nu deze moeijelijkheden
uit den weg te ruimen, zoo heeft men,
vooral uit aanmerLng van de kortheid des
tijds, welke op de volksscholen aanhef mu-
zikaal onder ijs der jeugd kan toegewijd
wordon, de proef gemaakt, om in plaats vaix
noten, andere ceekenen intevoeren, en wel
zalke, bij vvellcers gebruik men niet noodig
heeft zicli op de bjoefeamg van de/ie ver-
schillende klankladders en van deze onder-
scheiden sleutels uitteleggen. Deze teekenen
z jn de cijfers. Deze worden ten aanzien
der beteekenis op dezelfde wijze, als bij
met cijfers voorziene bassen gebezigd. De i
beteekeut eeneii grondtoon, vvaaruit eenstuk
giat, dj a de seconde van den grondtoon,
de 3 de terts, de 4 de quart, de 5 de quint,
de 6 de sex, de 7 de septime. Deze oetee-
kenis der cijfers, en deze hare betrekking op
de toonen blijft in alle klankladders altijd
dezelfde, om dat door de cijiFerii een bepaal-
de toon niet slechts oppervlakkig maar ook
de betrekking van eenen toon in de klank-
ladder aangeduidt wordt. De volgende tafel,
waarna een ieder, die slechts de noten kent,
een muziikaal stuk uit noten in cijfers en
uit cijfers in noten, uit de eeae klankladder
in de andere klanÜadder kaa. leeren over-
A 5 •■ ■ bren«