Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
msm
:C 8 >.
min^kr is een bijzonder muzikaal voorzetsel
(door en b,) ofschoon de intervallen bij
alle k.lankhdders dezelfde zijn. Er worde
eene zeer langdurige beoefening toe vereifichc,
om in het vacten der toonen van de onder-
scheiden' klankladders de vcreischte vaardig-
heid en vastheid te verkrijgen. Bij elke nieu-
we klanklander, waartoe men in het beoe-
fenen van het zingen overgaat, doen zich
altijd weder dezelfde moeijelijkheden op ,
welke men bij de voorbaande had te over-
winnen, terwijl men telkens verpligt is, om
zich op dc kennis aan den nieuwen stand
der noten en aan dc nieuwe beteekenis der
intervallen toeteleggcn. Kien géve aan eenen
leerling, die uit de klankladder van C groo-
te terts met vastheid de toonen, naar dc no-
ten weet te vatten, een stuk uit G groote
^terts, uit Bmol óf uit eenen anderen klank-
ladder; hij zal er voor blijven steken, terwijl
hij zich eerst op nieuw de betrekking der no-
ten op de toonen moet eigen maken. Of wil
men ook van de jeugd in de volksscholen niet
vergen, dat zij uit alle toonen leert zingen,
zoo kan men liogtans niet voorbij, om haar
dc mindere moe'.jeli^ke en meest voorkomende
toonen intescherpen. Deze nu zijn de acht
klankladders van C. G. D. A. F. B mol, E mol,
-A mol trroote certs, en de zesklankladders van
A. E D. G. C. F. kleine terts. Het leeren zin-
gen wordt reeds daardoor even zoo moeijelijk
gemaakt, als het leeren lezen zoude gemaakt
worden, wanneer men genoodzaakt werd,
ïiViiop de beoefening van veertien onderschei-
den