Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
m. ym ..' 'jm.......
< 7 y-
Zal het muzikaal onderwijs inderdaad bescha-
vend zijn en iets verhevens aanbrengen, daa
moet men den leerling zoo verre brengen,
dat hij zich in een aanhoudend zelfwerkend
zoeken en oefenen bevindt, en dat hij alles
niet mechanisch, maar met bewustheid ver-
rigt. De leerlingen, die methodisch onder-
wezen worden, moeten in staat zijn, om de
voorgezongen' toonen, welke hen door den
meester uit de aangenomen klankladder aan-
gegeven worden, bepaaldelijk en duidelijk te
kunnen erkennen, cn zij moeten dat gene,
wat hun in toonen w^ordt voorgezongen,
even aoo wel in muzikale reekenen kunnen
schrijven, als zij dit doen, met de hen voor-
:rezcgde klanken, woorden en volzinnen in
! etterschrift te schrijven.
Het zingen uit verschillende toonen, iSj
gelijk ieder zanger en zangmeester weet,
zeer moeijelijk. Zingt men uit C groote terts,
zoo staat bij den klaviersleutel de noot van
den grondtoon op de eerste of onderste lijn
van het lijnstelsel, bij G groote terts staat
dezelve op de derde, bij F groote terts tus-
schen de tweede en derde, bij A groote
terts tusschen de derde en vierde, bij B groo-
te terts op dc vierde, bij E groote terts op
de tweede lijn, en zoo vervolgens. Naar
het onderscheid der klankladders waaruit men
moet zingen, verkrijgen de noten der toonen,
Welke gezongen zullen worden, niet alleen
eenen verschillenden stand op het lijnstelselj
maar naar dit onderscheid ontvangen ook som-
mige noten) welkers getal nu meer en dan
A 4 Biia.'
ft*», <
éS.