Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
:C 5 >
dienen van menigerlei uitweidingen, haaf
dat de gelegenheid het aan de hand geeft.
Deze ondoelmatigheid, of, zoo men liever
wil, dit gebrek aan juiste orde en stipte.be-
paling is het hoofdzakelijk, welke mén te
keer moet gaan, zal het onderwijs in het
zangen eenen beteren uitslag hebben. Eene
b.paalde afperking van den leercursus, een
planmat'g ingerigte, trapsgewijze overgang en
ecne stipte 'elementarische behandeling, zijn
hierbij onmisbare vereiSchten.
13ij de gewone wijze vaii behandeling legt
men er zich niet genoeg op toe, om den
leerlingen alles regt duidelij-k' aan hec vei--
stand te brengen, en hun zelve werkza im
te doen worden. Men bïengt hen veel on-
der het oog, het geen zij zelve moesten zoe-
ken en vinden. Men gaat zoo ligtelijk, en
wel inzonderheid bij de eerste oefeningen
over iets heen, wa?r^ij het anders zaak was
langer en met geculd te vertoeven, als men
geene openingen w il achterlaten , welke na-
derhand het gelukti.ig vorderen op eene on-
aangename wijze verhinderen. Bij vele Zang-
meesters ontaart het. onderwijs in de muzijk,
in dit opzigt, in eene bloote afrigting; de
gacht en vreesachtig aanheffende, eerstbegin-
nende leerling, zingt den meester en den
meergevorderden, dus ook vrijmoediger leer-
ling , zoo lang na, dat hij op hec spoor is.
Dat zoodanige afrigting geene vergevorderde
leerlingen kan maken, en dat dezelve op de
vorming slechts eenen geringen invloed heeft,
is zigtbaar en door de ondervinding bewezen.
2al
ièL.