Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
/
/
:C 5 >.
werpt men te vele leerstukken en oefeningen
on oelmatig door elkander, zonder zorgvul-
dig acht te geven, op welk eene hoogte of
laagte, de duidelijke bevatting en de verkre-
gen vaardigheid van den leerling thans staat.
Men onderneemt oefeningen, welke uit tö
veel bescandJeelen zamengesteld zijn, zonder
de moeite te nemen, om deze bestanddeelea
behoorlijk uit een te zetten, fvlen beginc
dikvve'-f in de eerste oefeningen met het geja
overeenkomstig de wetten der natuarlijks
ontwikkeling, en de daarop gegronde voor-
schriften der methodiek eerst uaierhanl
mpest beoefend worden, of wel omgekeerd.
Zet men- na zijne beoefening voort, dan
oatinoet men daarin dikwerf, geheel onver-
wacht, moeijelijkheden, welke men meende,
dat reeds voor lang uit den weg geruimd
waren, en wel bij de eerste oefeningen, iets,
het welk ook had moeten geschieden. Men.
is ook niet genoeg daarop bedacht, dat men
de onderscheidene cursus, welke zullen ge-
maakt worden, behoorlijk afperkt, cn dac
jnen den trapsgewijzen overgang van het e. -
kele tot het zamengestelde , van het ligterc
tot het zwaardere, welken het onderwijs iu
de oefening moet nemen, bepaaldelijk voor*
scek. In het bijzonder pleeg men in den.
eersten cursus niec alleen veel meer optene-
men dan noodig en dienstig is, maar men
heeft ook wel de gewoonte, om op eene
nuttelooze en aan de grondigheid hinderlijke
wijze uit het spoor van eene welingerigte
behandeling weg te wijken, en zich ttf be^
A 3 die-