Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
:C 4 >.
meenInde muzijk, dricderlei moeijelijkheden
tc overwinnen. Namelijk: het vatien der ioo-^
nen en de opvolging der tboneri; de waardlf
der toonen en de maat; en het voortbrengen van^
goede toonen m:t den verelschten nadruk. ' Bij
ct^ beoefening van het eerste, houdt men
zich onledig, met de toonen, waaruit een
gezang bestaat, raauwkcurig en goed opie-^
geven, eu dezelve in dier voege op elkander
te laten voluien, dat daaruit de zangwijs
van hec gezang voortvloeit. Bij de beoefe-
ning van het tweede werkt men daarop,
dat aan ieder toon dien tijd wordt gegeven,
welken hij moet \oorEciuren, en dat de op
elkander volgende tooren in zekere evenre-
dige afdeelingen gesplitst worden. En bij
de beoefening van hei derde tracht men niet
alleen zuivere toonen voortrebrengen , maar
men legt er zich ook op toe, om aan hec
gezang over het geheel, cn ann deszelfs bij-
zondere deelcn dien nadruk bijtezetten, wel-
ken de inhoud van den tekst en de compo-
nist vordert. Al deze ocfcnin;^en zijn noo-
dig; maar het leeren zirgen Vvordc zeer be-,
zwaarlijk gemaakt, v/anneer men dezelve al!e
te gel:jk bij der hand neemt; en het wordt
integendeel veel gemakkelijker gemaakt, als
men slechts écne onderneemt, tot dat m.en^^
elke m.oeijelijkheid in het bijzonder heeft o-
verwonnen. Men is tegen drie vijanden be-
ter bestand, wanneer men den eenen na den '
anderen heeft te bevechten, dan wanneer
jnen zich van alledrie te gelijk laat aanvallen.'
Bij de gewone manier van onderwijzen,
werpc