Boekgegevens
Titel: Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Auteur: Natorp, B.C.L.; Meiners, A.; Reidsma, H.M.
Uitgave: Sneek: F.W. v. B. Smallenburg, 1818
Opmerking: Vert. van: Anleitung zur Unterweisung im singen für Lehrer in Volksschulen. - 1813
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1058 F 26
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206110
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: vocale muziek
Trefwoord: Zingen, Vakdidactiek
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aanleiding tot onderwijs in het zingen, voor beoefenaars der zangkunst en onderwijzers der jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
:C 3 >.
Bij de gewone wijzse van ond^rrigt in hst
zingen, lege men hen die onderwegen wor-
den, op eens te veel te last. Die het zin-
gen wil leeren, moet de noten naar hunnen
s^cand op het lijnstelsel en naar verschillen-
de sleutels leeren kennen. Hij moet zich
oefenen, om den tooi der noot te treffen.
Hij moet zich bekend malcen met de waardij
der noten. Hij moet zich het denkbeeld der
maat duidelijk zoeken te maken, en de maat-
betrekkingen der noccn berekenen. Hij moet
de verschillende klankladders over de groots
en kl9ine terts, goed bestuderen. Hij moec
den tekst onder de noten goei onderscheiden-
en uitspreken. Hij moet met den behoorlij-
ken nadruk zingen. Hij moet de velerlei mu-
zikale teekenen leeren kennen en onder hec
oog houden, enz. Dit nu is niets anders,
dan op eenmaal te veel te vergen. Het vor-
deren wordt bezwaarlijk gemaakt, en men ge-
rauk: te langzaam en te moeijelijk tot een
zeker doel, als men, gelijk gewoonlijk ge-
schiedt , alle deze takken van het onderwijs
in het zingen reeds in het eerste onderrigc
brengt, of, als men zelfs wel, de oefeningen
laat voorafgaan van een wijdlopig theoretisch-
onderwijs. Men moet, zoo men wil, dat hec
onderwijs eenen beteren uitslag zal hebben >
dt;ze moeijelijkheden der zangkunst niet bij
elkander nemen, maar elfe in het bijzonder
door den leerling laten beoefenen; met de ge-
ringste moeijelijkheden beginnen, en trapsge-
wijze tot de zwaardere overgaan en opklimmen.
£r zijn in hec zingen, gelijk in het al^e-*
A 2 meun